MALÅ Easy Locator

Profesjonalny sprzęt dedykowany do lokalizacji i mapowania infrastruktury podziemnej z dodatkowymi funkcjami przetwarzania końcowego i pozycjonowania zarówno on site jak i z możliwością post processingu w warunkach stacjonarnych.

MALÅ Professional Explorer

MALÅ ProEx Zaprojektowany na zupełnie nowej platformie technicznej to najbardziej wszechstronna jednostka sterująca z serii MALÅ Geoscience. Produkt jest dostępny jako system dwukanałowy w podstawowej konfiguracji lub jako prawdziwy system wielokanałowy z opcjonalnymi jednostkami rozszerzającymi. MALÅ ProEx jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi antenami nie-HDR firmy MALÅ Geoscience, oferując konfiguracje od 30 MHz do 2,3 GHz, z maksymalnie 16 kanałami jednoczesnej pracy.

MALÅ Ground Explorer

MALÅ GroundExplorer (GX) to zintegrowane, łatwe w użyciu rozwiązanie GPR w elastycznyej konfiguracji dla szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki technologii MALÅ HDR, GX oferuje znacznie szybszą prędkość akwizycji danych, znakomity stosunek sygnału do szumu i głębszą penetrację w stosunku do innych proponowanych na rynku urządzeń GPR.

ABEM Terrameter LS 2

Urządzenie do pomiarów geoelektrycznych metodą tomografii elektrooporowej.

Elastyczny, łatwy w użyciu i wyposażony w szereg innowacyjnych funkcji, ABEM Terrameter LS 2 jest idealny do badań geologicznych, poszukiwań wód podziemnych, minerałów lub pomiarów środowiskowych oraz prac badawczych.

ABEM WalkTEM2

Urządzenie do pomiarów metodą TEM. Szybkie rozwiązanie pomiarowe, dzięki któremu można otrzymać precyzyjne modele rezystywności bezpośrednio w terenie.  Doskonałe do wyszukiwania, mapowania i monitorowania wód gruntowych, złóż mineralnych i zmian środowiskowych.

ABEM Terraloc Pro2

Wszechstronny sejsmograf, którego można używać z dowolnym typem akcesoriów sejsmicznych do każdego możliwego zastosowania m.in. głębokość i jakość podłoża, badania stabilności gleby, wykrywanie pęknięć i słabych stref oraz mapowanie geologiczne.